Provjerite dostupnost

Prijava gostiju je web aplikacija putem koje je moguća onlina prijava domaćih gostiju, odnosno prijava stranih gostiju.

Osim prijave gostiju moguće je voditi i knjigu domaćih gostiju, knjigu stranih gostiju, popis gostiju, kao i imati uvid u detaljnu statistiku prijava.

Zatražite podatke za spajanje

Ako se nalazite na području jedne od navedenih turističkih zajednica ili njihovih područnih ureda - kontaktirajte ih kako bi Vam izdali korisničko ime i lozinku za spajanje na sustav prijave gostiju.

S podacima za spajanje možete s bilo kojeg računala ili mobitela* s pristupom na internet prijaviti Vaše goste!

Prijavite goste online

Upišite korisničko ime i lozinku koju ste dobili u svojoj turističkoj zajednici.

Uvjeti korištenja

Prijava-gostiju.hr je servis putem kojeg iznajmljivači mogu prijaviti goste bez odlaska u matičnu turističku zajednicu, te osim same prijave gosta i izrade potvde mogu voditi knjigu domaćih gostiju, knjigu stranih gostiju, kao i popis gostiju.

Slijedeći uvjeti i pravila odnose se na korištenje Prijava-gostiju.hr web stranica, kao i svim sadržajima i uslugama dostupnima kroz web stranice (u daljnjem tekstu "Servis"). Servis je u vlasništvu poduzeća Tetrada d.o.o. (u daljnjem tekstu "Davatelj usluga"). Korištenjem Servisa pristajete na ovdje navedene uvjete i pravila. Ukoliko se ne slažete sa svim ovdje navedenim uvjetima i pravilima, ne smijete pristupati servisu i koristiti njegove usluge.

Vaš korisnički račun

Servis mogu koristiti svaki iznajmljivač (u daljnjem tekstu "Korisnik") na području turističkih zajednica i područnih ureda navedenih na web stranici prijava-gostiju.hr. Ako se ne nalazite na području navedenom na stranicama Servisa, tada Vam nismo u mogućnosti pružiti potpunu uslugu oglašenu na Servisu, te registracija korisničkog računa u ovom trenutku nije moguća.

Registracija korisničkog računa se vrši u matičnoj turističkoj zajednici ili njenom područnom uredu, gdje svaki iznajmljivač može, na upit, besplatno dobiti podatke za spajanje na Servis. Podaci za spajanje uključuju korisničko ime (sastoji se od dva broja odvojena znakom minus) i zaporku. Korisnik je obavezan čuvati podatke za spajanje za sebe i ne davati ih trećim osobama. Davatelj usluga nije odgovoran za zlouporabu istih. Neautorizirano korisštenje Servisa, kao i eventualna preprodaja usluga Servisa bez pismene dozvole Davatelja usluga strogo je zabranjena i može prouzročiti ukidanje korisničkog računa i onemogućavanje daljnjeg korištenja Servisa, bez mogućnosti povrata novca za plaćenu uslugu.

Korištenje Servisa

Servis služi za prijavu gostiju turističkim zajednicama, vođenje knjiga gostiju i popisa gostiju, sve u skladu sa zakonskom regulativom. Servisom se mogu koristiti samo registrirani korisnici. Davatelj usluga poduzima sve razumne mjere kako bi Servis bio dostupan u svakom trenutku, te nastoji obavijestiti Korisnika u slučaju eventualnog rada na serveru koji bi prouzročio trenutnu nedostupnost usluge. Servis je usklađen sa važećim zakonima, te se Davatelj usluga obvezuje usklađivati Servis sa zakonskim promjenama, u razumnom roku.

Korisnički paketi

Na web stranicama Servisa dostupne se sve informacije o korisničkim paketima. Odabirom jednog od korisničkih paketa dobit ćete informacije za plaćanje. Nakon zaprimljene uplate korisnički račun će Vam biti aktiviran i aktivan u razdoblju navedenom u cjeniku. Davatelj usluga se obvezuje obavijestiti Vas putem Servisa o isteku licence trideset (30) dana prije isteka licence.

Garancija

Davatelj usluga neće odgovarati za nikakvu, slučajnu ili namjernu, materijalnu ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove proizašle iz korištenja ili nemogućnosti korištenja Servisa, uzroci kojih, između ostaloga ali ne i samo, mogu biti slijedeći:

  • neispravna računalna ili telekomunikacijska oprema u vlasništvu samog Korisnika, pružatelja telekomunikacijske ili internet usluge, kao i bilo koje treće osobe;
  • krađa, gubitak ili zlouporaba korisnikovih podataka sa poslužitelja kao posljedica računalnih napada na poslužitelj, djelovanja računalnih virusa ili drugog softvera, gubitka ili dijeljenja korisničkog imena ili zaporke itd.
  • neispravnog korištenja Servisa kao što je i korištenje Servisa izvan njegove osnovne namjene, unos netočnih ili nepotpunih podataka, nepravovremeni unos podataka itd.<
  • grešaka u Servisu, nedjelovanje Servisa ili gubitak informacija

Davatelj usluge se brine za pohranu podataka (backup), ali ne snosi odgovornost za eventualni gubitak podataka na poslužitelju.

Privatnost

Davatelj usluga se obvezuje poštivati privatnost Korisnika, te da će koristiti date podatke isključivo u svrhu korištenja Servisa. Davatelj usluga se obvezuje da neće dijeliti podatke o Korisniku sa trećim osobama, osim ukoliko podatke ne zahtijeva sud ili drugo nadležno tijelo.

Davatelj usluga može obavijestiti Korisnika e-mailom o važnim informacijama vezanim za djelovanje Servisa, promjenama, poboljšanjima i drugim informacijama vezanim za korištenje Servisa.

Vlasništvo

Davatelj usluga je jedini vlasnik svih prava, naziva Servisa i sve programske opreme od koje je ovaj Servis sačinjen. Ovaj ugovor na Korisnika prenosi samo ograničeno pravo na korištenje Servisa. Sva prava na Servis koja nisu izričito prenesena na Korisnika zadržava Davatelj usluga.

Ukoliko imate kakvih pitanja u vezi s ovim Uvjetima korištenja molimo da kontaktirate Davatelja usluga putem kontakt forme na web stranici Prijava-gostiju.hr.

U Zadru, 01. lipnja 2013. god.

Poštovani, morate se najprije prijaviti na sustav sa Vašim korisničkim podacima koje ste dobili u Vašoj turističkoj zajednici.

Ako još niste zatražili podatke za spajanje u Vašoj turističkoj zajednici, molim najprije provjerite da li se uopće nalazite na području koje može koristiti ovu aplikaciju. Hvala!